sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

22.07.2021

sccd GECM 0

689

„Gender či rod (angl. gender) sú sociálne konštruované rozdiely medzi ženami a mužmi (celkový výzor človeka a jeho správanie). Je to súbor vlastností, charakteristík, činností a znakov, ktoré mužom a ženám pripisujeme. Gender sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka, vlastných rozhodnutí atď. Biologické pohlavie (t.j. pohlavie v užšom zmysle; angl. sex alebo gender) je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy identifikovateľná na základe pohlavných orgánov, chromozomálnej a hormonálnej výbavy a druhotných pohlavných znakov.“

Toľko z úvodu prezentácie Ivany Klimentovej, PhD. na druhom školení „Rovnoprávne školy“, ktoré sa konalo 24.6.2021 ako modul profesionálnej prípravy pre učiteľov/ ľky.

Posledné školenie zo série sa bude konať 19. augusta 2021 a bude mať výlučne praktický, experimentálny charakter.

Foto zdroj: https://cihr-irsc.gc.ca/e/48642.html

Galéria