sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

05.05.2022

sccd Moldavsko 0

623

Študijná cesta na zdieľanie a výmenu skúseností o modeloch podpory pre malé miestne ekologické poľnohospodárstvo a agropotravinársku výrobu, šetrnú k životnému prostrediu, sa bude konať v dňoch 9. až 13. mája 2022.

Región Bielych Karpát v Českej a Slovenskej Republike navštívi osem miestnych farmárov a agropotravinárov z Moldavska. Oboznámia sa s cezhraničnou regionálnou značkou „Tradícia Bielych Karpát“, českým a slovenským hostiteľom zase predstavia agropotravinársky inkubátor ako koncept zdieľanej kuchyne a schémy budovania kapacít, vybudovaný moldavským partnerom Katalyst.

Hostia z Moldavska sa stretnú so zástupcami združenia spravujúceho regionálnu značku a navštívia 10-12 miestnych fariem a agropotravinárskych spracovateľských zariadení, ktoré sú združené pod touto regionálnou značkou.

Tu je vymenovaných zopár spracovateľských zariadení, ktoré plánujú navštívíť:

 • Zahrady pod hájem, Velká nad Veličkou, sady a orchidey
 • Horňácká farma Hrubá Vrbka, zelenina a živočíšna výroba, spracovanie zeleniny
 • Kadubcovi, Lipov, rodinné vinárstvo
 • Agrolip, Lipov, veľké vinárstvo a poľnohospodárska výroba
 • Fryzelkovi, Vlachovice, sušenie a spracovanie bylín
 • ovčia farma Žítková, 
 • sady Komňa, spracovanie ovocia
 • Staré odrůdy.org – ovocná škôlka, Bojkovice, 
 • Veronica Café, Slavičín, spracovanie ovocia a kaviareň

Úplný program štúdijnej cesty sa nachádza na stiahnutie tu:

#visegradfund

Study tour to share and exchange experience on support models for small local ecological farming and environmentally friendly agri-food production. is going to be held on 9-13 May 2022.

From Moldova, eight local farmers and agri-food producers visit the White Carpathian region in Czech and Slovak Republic.  The cross-border regional mark “Tradition of White Carpathian” will be presented to participants from Moldova. Also, the shared kitchen concept and capacity building scheme, the Agri-food Business Incubator built by Katalyst partner will be presented to the Czech and Slovak hosts. Participants from Moldova meet with the representatives of the association managing the regional mark and visit 10-12 local farms and agri-food production manufactures of the regional mark.

Examples of visited processing facilities:

 • Zahrady pod hájem, Velká nad Veličkou, orchards and orchids
 • Horňácká farm Hrubá Vrbka, vegetables and animal production, vegetable processing
 • Kadubcovi, Lipov, family winery
 • Agrolip, Lipov, large winery and agricultural production
 • Fryzelek, Vlachovice, drying and processing of herbs
 • Žítková sheep farm,
 • Orchard Komňa, fruit processing
 • Staré odrůdy.org, Bojkovice fruit nursery, traditional varieties
 • Veronica Café, Slavičín, fruit processing and café

The complete program of Study tour is here:

Galéria