sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

12.01.2021

sccd BSG 0

761

Význam tradičných mestských priestorov v súčasnosti znovu objavujeme a snažíme sa vytvárať ulice a námestia, ktoré ponúknu príjemné prostredie pre ľudí, kde by chodili, zostávali a stretávali sa.Dôležité je zmierňovanie vplyvu klimatických zmien (mitigácia), v mestách znižovaním energetickej náročnosti budov a dopravy a využívaním čistých obnoviteľných zdrojov energie – a tiež adaptácia a odolnosť. Základným cieľom je vytvoriť najmenšiu možnú ekologickú stopu a zároveň produkovať najnižšie možné množstvo znečistenia. To všetko pri efektívnom využívaní pôdy, kompostovaní použitých organických materiálov a recyklácii alebo premene odpadu na energiu. Všetky tieto opatrenia povedú k tomu, že celkový vplyv mesta na zmenu klímy bude minimalizovaný.Zmenou urbanistickej štruktúry vytvoríme mestá schopné škody minimalizovať alebo im predchádzať, resp. vyrovnať sa so zmenami, ktoré prináša meniaca sa klíma. Pri náraste počtu silných búrok a povodní pomáhajú zelené strechy, vsaky, suché poldre a povrchy priepustné pre vodu. Vplyv rastúcich letných teplôt, mestských tepelných ostrovov a horúčav možno minimalizovať vysokou zeleňou v uliciach, zelenými (alebo aspoň svetlými) strechami a fasádami, vodnými plochami. Vplyv sucha v mestách možno znížiť manažmentom dažďovej vody (retencia, skladovanie, odvodnenie) a úsporami pitnej vody.Pozrite si krátke video, ktoré vám túto problematiku priblíži.

#BuildSG

#SlovakAid

#milujemvzdelavanie

Galéria