sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V Novom roku sa vraciame k pravidelným mesačným webinárom s témou Ako žiť s klimatickou zmenou.

Vo štvrtok, 20.01.2022 nás ing. arch Marián Ontkóc zasvätí do problematiky regeneratívnosti stavieb. Dozvieme sa aké sú možnosti hodnotenia a merania udržateľnosti v stavebníctve, ale hlavne si povieme o regeneratívnej architektúre, jej parametroch a predstavíme si systém Living building challenge.

Názov webinára: Ako môžeme hodnotiť udržateľnosť v stavebníctve? Regeneratívna architektúra, Living Building Challenge sa bude konať 20.01.2022 opäť o 18:00

FB: https://fb.me/e/2WDCv6Qdy

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/89443063301

Spíker – Ing. arch. Marián Ontkóc – architekt, ktorý sa zaoberá prírodnými materiálmi v stavebníctve, energetickej efektívnosti a regeneratívnej architektúre. Podpredseda OZ ArTUR, člen TAG Living future Europe.

Projekt sa realizuje v rámci financovania z Nórskych fondov (Program SK-Klíma) a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR.

#norwaygrants

#skklima

Webinar title: How can we assess sustainability in construction? Regenerative Architecture,
the Living Building Challenge will take place on January 20, 2022
again at 6 p.m.
Speaker - Ing. arch. Marián Ontkóc - an architect who deals with
natural materials in construction, energy efficiency and
regenerative architecture.
Vice-chairman of OZ ArTUR, member of TAG Living future Europe.

Galéria