sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

29.10.2018

sccd Nezaradené 0

720

Európska únia už roky žiada, aby jej členské štáty viac dbali na prístup k životnému prostrediu. Vydáva rôzne zákazy, príkazy, odporúčania. Najnovšie Európsky parlament výraznou väčšinou odobril rozsiahly zákaz jednorazových plastových výrobkov s cieľom čeliť znečisťovaniu morí, pôdy a vodných tokov. Jednoducho, človek 21-ho storočia by mal mať na mysli nielen vlastný rozvoj a snahu o zlepšenie svojho života, ale mal by premýšľať v kontexte. O to zarážajúcejšie je, že Slovensko – ako členská krajinu EÚ, kde sa už roky hovorí o potrebe zeleného obstarávania – je v tomto prípade na tom horšie ako Ukrajina, ktorá sa ešte len o členstvo v únii uchádza. „Je paradoxné, že práve my sme sa stali školiteľmi pre Ukrajincov v téme zeleného verejného obstarávania. Vďaka nám sa dozvedeli, ako na to a už vyškolili štátnych zamestnancov z 11 územných samosprávnych celkov regiónu Kyjev. Momentálne tam táto téma rezonuje viac ako u nás,“ vraví Klára Tóthová zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj.  Centrum vďaka projektu, ktorý získal podporu zo SlovakAid a v spolupráci s Tatra Tender, zaškolilo svojich partnerov na Ukrajine, ako dostať dôležitosť „zeleného“ verejného obstarávanie do verejného diskurzu, ale nielen to. „Nadviazali sme tiež spoluprácu s dvoma rezortmi, ktoré na Ukrajine zodpovedajú za agendu zeleného verejného obstarávania, a to Ministerstvom hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny a Ministerstvom životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny. Tiež sme začali spoluprácu so štátnou spoločnosťou Prozorro, ktorá spravuje webový portál pre VO na Ukrajine, a ktorá nám ponúkla možnosť zverejnenia materiálov projektu v informačnej časti portálu. Ako podklady a informačné materiály k zelenému VO sme preložili do ukrajinčiny 20 produktových listov a vybraných dokumentov k zelenému VO vydaných Európskou komisiou,“ píše sa v záverečnej správe projektu.  U našich susedov je podobne ako u nás už legislatíva v tomto smere pomerne pokroková, no problém je najmä s jej aplikáciou do praxe. Ukrajinci momentálne zužitkúvajú vedomosti naučené na seminároch a workshopoch, ktoré sa konali v uplynulých dvoch rokoch. A  bolo ich naozaj dosť: „450 verejných obstarávateľov priamo zapojených do aktivít projektu, 43 852 oslovených propagačnými aktivitami, 120 tisíc občanov oslovených mediálnymi výstupmi, 20 riadiacich pracovníkov organizácií využívajúcich verené zdroje informovaných o zelenom VO, 406 účastníkov informovaných o zelenom VO na záverečnej konferencii,“ píše sa v správe. „Priamym dopadom projektu je iniciácia 5 zelených verejných obstarávaní v hodnote 4,2 milióna ukrajinských hrivien, čo je približne 130 tisíc eur, ktoré iniciovali absolventi tréningu. Týkajú sa aplikácie environmentálnych kritérií pre rekonštrukcie a veľké opravy, napríklad ekologických stavebných materiálov, zneškodňovania odpadov a využívania energeticky účinných materiálov a zariadení ako LED svietidlá na osvetlenie v budove, nízku alebo strednú skupinu horľavosti a podobne,“ vysvetľuje Klára Tóthová a dodáva: „U nás sa táto téma síce sporadicky objavuje skoro desať rokov, no stále sme veľmi nepokročili. Zelené  verejné  obstarávanie  je  postup,  pri  ktorom  sa  zohľadňujú  environmentálne  aspekty a  to  rovno zadávaním   environmentálnych  charakteristík  do  súťažných  podkladov. Myslím si, že najmä štátne a samosprávne inštitúcie by dnes už mali automaticky robiť súťaže takto. Témy ako udržateľná spotreba by nám nemali byť cudzie. Na   Slovensku   je  však miera uplatňovania zeleného verejného obstarávania zatiaľ stále nízka.“

 Slováci školili Ukrajincov v rámci  dvojročného projektu. Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj na ňom spolupracovalo s tamojšou neziskovou organizáciou GoLOCAL.

Galéria