sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Počas výstavy CONECO RACIOENERGIA 2023, a to konkrétne v piatok, 24.3.2023 sme verejne vylosovali šesť výhercov našej súťaže, vyhlásenej v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klimy.

Ďakujeme dobrovoľníkovi z publika, ktorý postupne vytiahol zo skleneného osudia šesť šťastlivcov, ktorí sa zúčastnili súťaže. Cieľom súťaže bolo upozorniť a propagovať mitigačné a adaptačné opatrenia v súvislosti s klimatickou zmenou, a to prostredníctvom fotografií konkrétnych objektov.

Zlosovaní výhercovia sú nasledovní (v poradí, ako boli vylosovaní):

Názov: Rodinný dom v Dobrohošti

Meno autora fotografií: Juraj Krivák

Majiteľ: Juraj Krivák

Miesto, kde sa objekt nachádza: Dobrohošť

Dátum fotografovania: 2022

Kategória : Mitigácia – zmiernenie dopadov zmeny klímy

Dom je takmer pasívny, čiže šetrí energie na prevádzku. Je postavený prevažne z prírodných materiálov – drevo-slamené panely, v interiéroch je použitá hlinená omietka a na fasáde drevovláknitá izolačná doska a drevený obklad. Využíva tepelné čerpadlo aj vetranie s rekuperáciou tepla. Šetrí energiu aj CO2 emisie.

Autori návrhu: Ing. arch. Barbora Ontkócová, Ateliér Createrra

Názov: Mikrodomček z prestavanej záhradnej chatky 

Meno autora fotografií: Miro Pochyba

Majiteľka: Bronislava Kroulík

Miesto, kde sa objekt nachádza: Malachov

Dátum fotografovania: 2022

Kategória : Mitigácia – zmiernenie dopadov zmeny klímy

Dom je prestavaný z existujúcej chatky, dodržali sa skromné rozmery a na prestavbu boli použité prírodné materiály s nízkou uhlíkovou stopou: drevo, hlinená omietka. Stavba je dobre zateplená drevovláknitou doskou, preto na hlavné vykurovanie stačí piecka na drevo.

Návrh:  Ing.arch. Eliška Turanská

Názov: Multifunkčný objekt určený pre rekreáciu a meditáciu

Meno autora fotografií: Jozef Michalík

Majitelia: Martina a Juraj Lehockí

Miesto, kde sa objekt nachádza: Soblahov

Dátum fotografovania: 2022

Skromná veľkosť, časť stavby z masívnej drevenej konštrukcie, vyplnenej slamou, drevený obklad, hlinené omietky v interiéri znížili zabudovanú energiu, teda aj CO2 emisie stavby. Plánovaná vegetačná strecha je súčasťou adaptačných opatrení na klimatickú zmenu. 

Architekt: Ing. Gabriel Mádel 

Realizácia: Jozef Michalík, Letokruh 

Názov: Sokratov dom

Meno autora fotografií: Jozef Michalík

Majitelia: Nikola a Roman Halanovci

Miesto, kde sa objekt nachádza: Trenčianske Mitice

Dátum fotografovania: 2019

Kategória : Mitigácia – zmiernenie dopadov zmeny klímy

Dom je postavený z obnoviteľných materiálov, s nízkou uhlíkovou stopou (mitigačné opatrenia): mesačné drevo, slama v stene a konope v streche, hlinené omietky v interiéri. V podlahe je recyklovaný materiál – penové sklo prekryté hlinou a drevenou podlahou. Dom je výborne zateplený, nízkoenergetický a oknami orientovaný na juh, preto potrebuje len málo energie na vykurovanie pecou a elektrickými rohožami. Na priečky sme zrecyklovali materiál z váľkového domu a použili tehly z nepálenej hliny. Bol kladený dôraz na čo najkratšiu vzdialenosť rozvodov vody od zdroja TUV kvôli efektivite. Na dome je kombi akumulačná nádrž na teplú vodu, primárne ohrievaná solárnym systémom. Vetranie je riešené komínovým efektom, vzduch je privádzaný zemou. Zelená strecha zadržiava vodu a vďaka čistiarni odpadových vôd sa použitá voda využije na pozemku. 

Návrh a realizácia: Jozef Michalík, Letokruh

Názov: NED rodinný dom vo svahu s pivnicou

Mená autorov fotografií a majiteľov: Mária Holíčková, Vladimír Holíček

Miesto, kde sa objekt nachádza: Dolná Súča

Dátum fotografovania: 2022

Kategória : Mitigácia – zmiernenie dopadov zmeny klímy

Stavba je realizovaná v nízkoenergetickom štandarde nakoľko je v ňom navrhnutá centrálne umiestnená hypokaustova pec, ktorá sálaním vyhrieva prízemie aj podkrovie. Drevostavba je vyplnená slamennými balmi, zvnútra omietnutými hlinenou omietkou, zvonku je opláštená drevovláknitými doskami so štandardnou tenkovrstvenou omietkou. Veľké sklené plochy na južnej strane zabezpečujú v zime pasívne solárne zisky. Stavba je stále v realizácii, na oslnených oknách pribudnú drevené posuvné tieniace systémy. Terasa je prestrešená ľahkou vegetačnou strechou.
V záhrade pribudne koreňová čistiareň odpadových vôd, jazierko na zachytávanie dažďovej vody a celkovo bude záhrada vysadená jedlou vegetáciou na podporu sebestačnosti.

Názov: Rekonštrukcia drevenice do vyššieho štandardu na každodenné užívanie/prenájom-pamiatková zona

Meno autorky fotografií: Katarína Ninajová

Majiteľka: Katarína Ninajová

Miesto, kde sa objekt nachádza: Hybea

Dátum fotografovania: 2021

Použité materiály ako drevená konštrukcia, drevený šindeľ, drevovláknitá izolácia, konope na vyplnenie špár neprispievajú k CO2 emisiám, práve naopak, CO2 sekvestrujú/ukladajú. Samotná obnova, zníženie potreby energie na prevádzku, využitie hlinenej omietky, drevených interiérových prvkov a zapojenie lokálnych remeselníkov tiež prispeli k znižovaniu uhlíkovej stopy výstavby. Použité prírodné materiály nevytvorili pri obnove odpad, dali sa využiť priamo na pozemku.

Realizácia: Jozef Džorky Pavlík 

#norwaygrants

RESULTS OF THE PHOTO COMPETITION „LIVING SMART WITH CLIMATE CHANGE“

During the CONECO RACIOENERGIA 2023 exhibition, namely on Friday, 24.3.2023, we publicly drew six winners of our competition, announced within the framework of the Living Smart with Climate Change project.

Thanks to the volunteer from the audience who pulled six lucky contestants out of the glass fate one by one. The aim of the competition was to highlight and promote mitigation and adaptation measures in relation to climate change, through photographs of specific objects.

The winning pictures are above.

Galéria