sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Informačný webinár s názvom VÝZVA A PRINCÍPY OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA V STAVEBNOM SEKTORE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY organizuje dňa 5. mája 2022 Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

Na webinári sa bude prezentovať aj náš projekt Žiť zodpovedne so zmenou klímy projektovou manažérkou Klárou Tóthovou.

Viac o webinári sa dozviete v pozvánke, ktorú si môžete tu stiahnuť kde sa nachádza aj link na registráciu:

Program webinára sa nachádza na stiahnutie tu:

#norwaygrants

An information webinar entitled CHALLENGE AND PRINCIPLES OF THE CIRCULATION ECONOMY IN THE CONSTRUCTION SECTOR IN THE CONDITIONS OF THE SLOVAK REPUBLIC is organized on 5 May 2022 by the Slovak Environment Agency and the Ministry of the Environment of the Slovak Republic within the National Project Improving Awareness and Providing Environmental
Our project Living Smart with Climate Change will also be presented at the webinar by the project manager Ms. Klára Tóthová.

Galéria