sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

11. marca bol prvý deň, keď sme začali aj so sľubovanými praktickými ukážkami, ako sa stavia ekologický minidom. Workshop sa konal v sídle našich partnerov – občianskeho združenia ArTUR v Hrubom Šúre pri Bratislave. Program bol pestrý, navštívili nás po prvý krát aj partneri z Nórska

Program sa skladal jednak z budovania konštrukcie minidomu s nízkou uhlíkovou stopou, poobede bol Deň otvorených dverí pre verejnosť.

Program na stiahnutie je tu:

#norwaygrants

#skklima

March 11 was the first day we started with promised practical demonstrations of how the eco-minidom is being built. The workshop was held at the site of our partners – the civic association ArTUR in Hrubý Šúra near Bratislava. The programme was varied, we were visited for the first time by partners from Norway.

The program consisted of building the construction of a minidoma with a low carbon footprint, in the afternoon was Open Day for the public.

Galéria