sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Náš webinár o tom, ako sa stavia minidom (Tiny House) z pohľadu remeselníka, ktorý sa vysielal 16. decembra, vzbudil veľkú pozornosť. Ako sme však sľubili na začiatku, aj vy sa budete môcť zúčastniť konkrétneho budovania minidomu v lokalite Hrubý Šúr, u našich partnerov zo združenia ArTUR. S úvodnými prácami sa už začalo… pozrite si krátky zostrih:

Začiatok stavby minidomu v Hrubom Šúre – výkopové práce

Projekt sa realizuje v rámci financovania z Nórskych fondov (Program SK-Klíma) a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR.

#norwaygrants

#skklima

#ozartur

#fosenfhs

Our webinar on how to build a minidom (Tiny House) from the point of view of a craftsman,
which was broadcast on December 16, 2021
attracted a lot of attention. However, as we promised at the beginning,
you will also be able to participate in the specific construction of a mini-house in the Hrubý Šúr
locality, with our partners from the ArTUR association.
The introductory work has already begun ... see video above.

Galéria