sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

19.02.2015

sccd Nezaradené 0

846

Výrobcovia obuvi musia zabrániť porušovaniu ľudských práv

Petícia

Viete, kde a ako boli vyrobené vaše topánky? Pravdepodobne ste už počuli o nízkych mzdách a nedostatočných bezpečnostných normách v odevnom priemysle – ale vedeli ste, že ľudia vyrábajú vaše topánky na mimoriadne toxických pracovných miestach na svete? A že ženy, ktoré ručne zošívajú vaše kožené topánky, nemajú žiadne pracovné istoty, majú len málo práv a sú extrémne zraniteľné voči vykorisťovaniu zamestnávateľom? 

O pracovných podmienkach v obuvníckom priemysle vieme len veľmi málo, pretože väčšina značiek drží svoje dodávateľské reťazce v tajnosti. Toto sa musí zmeniť.

Vyzývame známych výrobcov obuvi ako Deichmann, Camper, Prada, Birkenstock, CCC a Leder & Schuh, aby:

  • Zverejnili mená a adresy všetkých svojich dodávateľov
  • Podávali správy o postupe pri odstraňovaní nebezpečných chemikálií
  • Ukázali, že rešpektujú práva ľudí, ktorí vyrábajú ich topánky, a to zabezpečením spravodlivej mzdy a bezpečných pracovných podmienok

Vieme, že tlak verejnosti pôsobí. Niektoré módne spoločnosti už začali zverejňovať svojich dodávateľov a prijímajú opatrenia na identifikáciu problémov a zlepšenie pracovných podmienok. Je čas, aby aj známi výrobcovia obuvi začali konať. Pridajte sa k ľuďom z Európy a podpíšte túto petíciu adresovanú spoločnostiam Deichmann, Camper, Prada, Birkenstock, CCC, Leder & Schuh a ďalším veľkým európskym značkám obuvi. 

Petíciu týmto značkám doručíme a ukážeme im, že chceme zmenu pre zamestnancov a životné prostredie na celom svete.

Pozadie

Viac informácií pomáha robotníkom

Globálny dodávateľský reťazec obuvi je komplexný, ale nemusí byť tajný. Znalosť o tom, ktorá značka nakupuje z ktorých tovární znamená, že môžeme značky brať na zodpovednosť. Robotníci môžu brániť svoje práva, požadovať kompenzácie po nehode a zverejňovať svoje obavy týkajúce sa miezd a bezpečnosti. Firmy lepšie pochopia a budú riešiť problémy robotníkov a životného prostredia. Vďaka informáciám budeme vedieť, kde boli naše topánky vyrobené, aby sme mohli prijímať informovanejšie rozhodnutia a vyzývať na zmenu.

Zdravotné riziká robotníkov vyrábajúcich obuv

85% všetkých koží predávaných v EÚ je vyčinených chrómom. Pri nebezpečných výrobných procesoch sa uvoľňuje chróm VI spolu s ďalšími nebezpečnými chemickými látkami, čo vystavuje robotníkov v garbiarni riziku astmy, rakoviny kože a iným smrteľným chorobám. Napríklad Manikkyam, robotník z garbiarne v Ambure, s ktorým sme sa rozprávali v rámci nášho prieskumu, má nádory na celom tele kvôli vystaveniu týmto chemikáliám.

Toxický chemický odpad z garbiarní je potom vypúšťaný do podzemných vôd, kontaminuje okolité komunity, ich pôdu a rieky.

V inej časti dodávateľského reťazca majú hlavnú úlohu ženy, ktoré pracujú doma a ručne vyšívajú kožené zvršky na topánky predávané v našich luxusných obchodoch. Ich platy sú extrémne nízke, trpia zdravotnými problémami z monotónnej náročnej práce a sú vydané na milosť svojim zamestnávateľom, keďže majú len málo práv a žiadne pracovné istoty.

Výrobcovia musia prevziať zodpovednosť za ľudské práva v celom svojom dodávateľskom reťazci

Medzinárodní výrobcovia obuvi často odmietajú svoju zodpovednosť za práva svojich robotníkov. Tvrdia, že sú to miestne garbiarne a továrne, ktoré musia zabezpečiť bezpečnú a spravodlivú výrobu. Ale od roku 2011 Hlavné zásady OSN v oblasti podnikových a ľudských práv požadujú, aby štáty a spoločnosti rešpektovali ľudské práva v celom svojom dodávateľskom reťazci. Zásady stanovujú, aby spoločnosti prijali konkrétne opatrenia na pochopenie, monitorovanie a znižovanie svojich negatívnych vplyvov na ľudské práva.

Požadujeme od spoločností Deichmann, Camper, Prada, Birkenstock, CCC, Leder & Schuh a iných vedúcich výrobcov obuvi, aby zverejnili svojich dodávateľov a rešpektovali ľudské práva v celom svojom dodávateľskom reťazci.

Ďakujeme

Zmeň svoje topánky (Change Your Shoes) je medzinárodná sieť 15 európskych a 3 ázijských mimovládnych organizácií, ktoré vedú kampaň a lobujú za udržateľné zlepšenie sociálnych a environmentálnych podmienok v globálnom obuvníckom a kožiarskom priemysle.

Petícia je adresovaná výrobcom obuvi z celej Európy. Toto je úplný zoznam firiem.

Úplné znenie petície

My, dole podpísaní, sme hlboko znepokojení pracovnými podmienkami v globálnom dodávateľskom reťazci obuvi. Robotníci v garbiarňach koží sú vystavení život ohrozujúcim toxickým chemickým látkam, kým ženy pracujúce doma dostávajú extrémne nízku mzdu a ich práva nie sú uznávané, napriek ich významnej úlohe v procese výroby topánok.

Nedostatok transparentnosti je hlavnou prekážkou zlepšenia situácie robotníkov. Vyzývame vás, aby ste prevzali zodpovednosť za práva vašich robotníkov a ukázali vôľu prevziať zodpovednosť za podmienky vo vašom dodávateľskom reťazci. 

Žiadame vás, aby ste:

  • Zverejnili mená a adresy všetkých svojich dodávateľov. Sprístupnite mená, adresy a kontaktné údaje svojich dodávateľských tovární, subdodávateľov a údaje robotníkov pracujúcich z domu.
  • Podávali správy o postupe pri odstraňovaní nebezpečných chemikálií. Predložte každý rok správu o opatreniach na zníženie používania chemických látok ako chróm VI. Ak na vyčinenie koží používate chróm VI, zabezpečte, aby boli zdravotné a bezpečnostné normy plne dodržiavané.
  • Ukázali, že rešpektujete práva ľudí, ktorí vyrábajú vaše topánky, a zabezpečili spravodlivé pracovné podmienky v súlade s medzinárodne prijatými pracovnými a ľudskými právam (Hlavné zásady OSN v oblasti podnikových a ľudských práv, Charta OSN o ľudských právach a základné normy v oblasti práce Medzinárodnej organizácie práce (Dohovory MOP)). Predložte každý rok správu o všetkých ohrozeniach ľudských práv a dopadoch dodávateľských aktivít v celom vašom dodávateľskom reťazci, vrátane explicitnej prezentácie auditov a iných postupov a stratégií due diligence, a ako meriate ich efektívnosť. Predkladajte ročne správy o opatreniach na ochranu ľudských práv a poskytnite nápravu v prípade ich porušenia.

Od roku 2011 Hlavné zásady OSN v oblasti podnikových a ľudských práv požadujú, aby štáty a spoločnosti rešpektovali ľudské práva v celom svojom dodávateľskom reťazci. Žiadame vás, aby ste prijali konkrétne opatrenia na zníženie svojich negatívnych vplyvov na ľudské práva pri výrobe svojich topánok.

Väčšia transparentnosť pomôže pochopiť, monitorovať a riešiť negatívne dopady na robotníkov pracujúcich doma, na robotníkov v garbiarňach, okolité komunity a ich životné prostredie. Pomôže robotníkom zverejňovať svoje obavy týkajúce sa bezpečnosti a podmienok ešte predtým, ako sa vystupňujú, čo pomôže predchádzať nehodám a zdravotným problémom. Vybudujete si dôveru u svojich zákazníkov, ak ukážete vôľu prevziať zodpovednosť a konať v prípade nutnosti zmien. Niektoré značky obuvi už začali tieto informácie zverejňovať (Nike, Adidas a iné) a ďalšie sa k otvorenosti zaviazali v rámci Kampane o záväzku transparentnosti. Nie je žiadny dôvod, prečo by ste tak nemohli robiť aj vy. Uznávajú svoje povinnosti a vidia, že má význam aj pre obchod, ak ukážu, že nemajú čo skrývať.

Prosím zaviažte sa k týmto významným krokom smerom k väčšej transparentnosti a zodpovednosti, a prevezmite zodpovednosť za ľudí, ktorí vyrábajú vaše topánky.

Ďakujeme

Zmeň svoje topánky (Change Your Shoes) je medzinárodná sieť 15 európskych a 3 ázijských mimovládnych organizácií, ktoré vedú kampaň a lobujú za udržateľné zlepšenie sociálnych a environmentálnych podmienok v globálnom priemysle obuvníckom a kožiarskom priemysle.

Podpísať petíciu

Táto akcia skončila. Ďakujeme pekne 13606 ľuďom, ktorí spolupracovali!  Spustite svoju petíciu!

Last signers

Andrea Pérez Rodríguez (Čile)Paloma Madurga Ainoza (Španielsko)Andrea Alejandra Molina Ayoroa (Bolívia)Louise Kofoed Krichau (Dánsko)Leona Krumova (Bulharsko)Marta Góra (Poľsko)ane iglesias durañona (Španielsko)Venni Takala (Fínsko)sara nazir (Spojené kráľovstvo)Ira-Maria Kovalainen (Fínsko)

Galéria