sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

07.06.2022

sccd Visegrad 0

455

Zdravé agropotravinárske výrobky bez umelých prísad – sušenie, fermentácia, varenie nátierok – to je názov školenia, ktoré sa realizuje v rámci nášho Višegrádskeho projektu v Moldavsku.

Školenie je zamerané na prenos osvedčených postupov a skúseností slovenských agropotravinárskych výrobcov a bude sa konať 9. – 10.júna 2022 v sídle partnerov Katalyst Kitchen, v obci Riškova.

TÉMY

 • Spôsoby spracovania nadprodukcie – varenie, sušenie, fermentácia,
 • Praktická ukážka spracovania ovocia – pečený čaj
 • Predaj z dvora v SR
 • Spracovanie medu, vosku
 • Spracovanie bylín
 • Praktická ukážka výroby bylinkovej soli a sušenej zeleninovej zmesi

Trénerka: Jana Vaverčáková

Jana Vaverčáková pôsobí ako  predsedníčka dozornej rady v neziskovej organizácii  Ekotrend Slovakia, ktorá sa zaoberá podporou ekologických farmárov a zároveň zastrešuje malých farmárov a predajcov z dvora. Pôsobí tiež ako školiteľka predaja z dvora, ekologického poľnohospodárstva, a ako poradca pre malých farmárov. Sama pestuje zeleninu bez používania chémie, ktorú aj spracováva, chová tiež nosnice. Prebytky zeleniny, spracovanú zeleninu, ako aj vajíčka predáva formou predaja z dvora. Spolu s manželom vedú malú ekologickú farmu s chovom bio-kráv, bez trhovej produkcie mlieka. Z mlieka vyrába tvaroh, jogurt, rôzne syry a parenice.

#visegradfund

Healthy agri-food products without artificial additives – drying, fermentation, cooking spreads – training in Moldova to transfer best practices and experiences of Slovak agri-food producers (June 9-10, 2022, Katalyst Kitchen, Riškova)

TOPICS:

 • Methods of processing the overproduction – boiling, drying, fermentation,
 • Practical demonstration of fruit processing – roasted tea
 • Sale from the yard in the Slovak Republic
 • Processing of honey, wax
 • Processing of herbs
 • Practical demonstration of production of herbal salt and dried vegetable mix

Trainer: Jana Vaverčáková

Galéria