sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Po letnej, prázdninovej pauze pokračujeme intenzívne s našimi webinármi, týkajúcimi sa eko-bývania.

Jedna z úspešných tém v rámci nášho projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy sa venovala slame, využiteľnosti tohto prírodného a zároveň ľahko dostupného materiálu v stavebníctve. Preto náš seminár v nasledujúci štvrtok, 21.9. od 18:00 do 19:00 sa bude venovať práve jej.

Prednášať bude ing. arch. Marián Ontkóc, architekt, ktorý sa zaoberá prírodnými materiálmi v stavebníctve, energetickej efektívnosti a regeneratívnej architektúre. Je podpredseda OZ ArTUR, nášho partnera v projekte, ako aj člen TAG Living future Europe.

Pripojte sa nasledovne:

Link na podujatie na FB:  https://fb.me/e/3d3TtAxiQ
Link na ZOOM webinar: https://us06web.zoom.us/j/88990906065

#norwaygrants

After the summer break, we are continuing intensively with our eco-living webinars.

One of the successful themes in our Living Smart with Climate Change project was straw, a natural and readily available material that can be used in construction. That is why our seminar next Thursday, 21 September from 18:00 to 19:00 will be dedicated to it.

The lecturer will be ing. arch. Marián Ontkóc, architect, who deals with natural materials in construction, energy efficiency and regenerative architecture. He is vice-chairman of OZ ArTUR, our partner in the project, as well as a member of TAG Living future Europe.

Galéria