sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Máme dosť dreva na stavby? Zásadná otázka, najmä dnes, keď išla cena dreva tak hore…

V našom ďalšom webináre, ktorý sa koná v rámci aktivít projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy sa dozvieme sa, prečo je drevo strategickou obnoviteľnou surovinou v stavebníctve z dlhodobého hľadiska, prečo je ho momentálne paradoxne nedostatok. Taktiež sa dozvieme, aký by malo dopad na zníženie energetickej náročnosti a uhlíkovej stopy, ak by sa na Slovensku zmysluplnejšie a hospodárnejšie drevo využívalo – a aký by to pre krajinu znamenalo ekonomický prínos.

Prezentovať bude tentoraz prof. ing. Jozef Štefko, PhD, vysokoškolský učiteľ, ktorý sa zaoberá drevenými stavbami, energetickou efektívnosťou a trvalo udržateľnou výstavbou. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných knižných publikácií v oblasti drevených stavebných konštrukcií.

Webinár sa koná vo štvrtok, 30.06.2022 od 18:00 do 19:00.

Pripojte sa na ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/87124537400

alebo

FB Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj: https://fb.me/e/3jYPPWsXY

#norwaygrants

#skklima

Do we have enough wood for construction? A crucial question, especially today, when the price of wood went so high ...

In our next webinar, which takes place as part of the activities of the project Living Smart with Climate Change,
we will learn why wood is a strategic renewable raw material in construction in the long run, why it is currently
paradoxically in short supply. We will also learn what impact it would have on reducing energy intensity and
the carbon footprint if more meaningful and economical wood were used in Slovakia - and what would be the economic
benefit for the country.

This time presenter is Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD, a university teacher who deals with wooden buildings,
energy efficiency and sustainable construction. He is the author and co-author of several professional book
publications in the field of wooden building structures.
The webinar takes place on Thursday, 30.06.2022 from 18:00 to 19:00

Links are above.

Galéria