sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Štvrtý webinár v poradí sa zaoberá dilemou, ktorú si často neuvedomujeme – ktorý materiál je prírodný a ktorý ekologický? Môže mať materiál aj obe vlastnosti?

Zdanlivo jednoduchá odpoveď a riešenie, ale viac o tom, aké sú prírodné a recyklované materiály a aké je ich využitie v stavebníctve nám povie Mgr.art. Roman Miškov, remeselník a tréner kurzov hlinených omietok. Venuje sa realizáciám s využitím hliny, slamy, dreva a ďalších prírodných materiálov. Je podpredsedom OZ ArTUR, našich slovenských partnerov v projekte Žiť zodpovedne so zmenou klímy.

Webinár sa bude konať vo štvrtok, 17. februára 2022, tradične o 18:00

Nalaďte sa na ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/83602861807

alebo FB: https://fb.me/e/2hWIekMay

Projekt sa realizuje v rámci financovania z Nórskych fondov (Program SK-Klíma) a spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR.

#norwaygrants

#skklima

The fourth webinar deals with a dilemma we often do not realize - which material is natural
and which is ecological? Can a material have both properties?

Seemingly simple answer and solution, but more about what are
natural and recycled materials and their use in construction will
tell us Mgr.art. Roman Miškov, craftsman and trainer of clay 
plaster courses. He specializes in the use of clay, straw, wood 
and other natural materials. He is the vice-president of OZ ArTUR,
our Slovak partners in the project How to live smart with climate change

Galéria