sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

02.10.2023

sccd Knižnica 0

308

Od dnes, pondelka 2.10.2023, budeme postupne uverejňovať na našom FB profile LIBRARIAInformačné centrum globálneho vzdelávania odbornú literatúru, ktorá sa týka ohrození našej Zeme klimatickou zmenou ako doplnok – a to v rôznych súvislostiach odborného alebo beletristického čítania. Dôvodom je možnosť získať komplexnejší prehľad – a to aj sporných názorov – o tejto problematike, ktorej sa venujeme v rámci projektu Žit zodpovedne so zmenou klímy.

Tieto publikácie máme v našej knižnici a je možné si ich aj vypožičať. V tom prípade napíšte na adresu libraria@sccd-sk.org alebo info@sccd-sk.org.

#norwaygrants

Starting today, Monday 2.10.2023, we will gradually post on our FB profile LIBRARIAInformation Center for Global Education literature that relates to the threats to our Earth from climate change as a supplement – and in various contexts of professional or fiction reading. The reason for this is to be able to get a more comprehensive overview – even of controversial opinions – on this issue, which we are addressing in the framework of the Living Smart with Climate Change project.