sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

18.08.2021

sccd GECM 0

1232

Program vzdelávania „Rovnoprávne školy“Praktické príklady a metodika zavádzania rodovej rovnosti na školách

Posledné školenie, ktoré pripravujeme v rámci projektu ROVNOPRÁVNE ŠKOLY („GECM“) sa bude venovať praktickému tréningu, ako zaviesť rodovú rovnosť do škôl a vyučovacieho procesu.

Program vzdelávania „Rovnoprávne školy“

Praktické príklady a metodika zavádzania rodovej rovnosti na školách

Forma:  on-line interaktívne vzdelávanie

Rozsah: 3,5 hod.

Dátum: 26. 8. 2021 od 14:00 do 17:30

Zameranie a anotácia

Modul má poskytnúť učiteľom a učiteľkám metodiku a praktické ukážky k zavádzaniu rodovej rovnosti v školách a v školských prostrediach so zameraním sa na:

  • aspekty rodových nerovností,
  • otázky rodovej rovnosti  v súvislosti so vzdelávaním, praktické riešenia,
  • metodiku a nástroje pre rodovo citlivé vzdelávanie a  elimináciu rodovej nerovnosti na školách a pri práci s mládežou.

Výstup vzdelávacieho modulu

Certifikát o absolvovaní modulu profesionálnej prípravy učiteľov/učiteliek v programe vzdelávania „Rovnoprávne školy“ (GECM – Gender Equality Charter Mark) s európskym dosahom, implementovaný v rámci projektu Expanding the use of the ‚Gender Equality Charter Mark for Schools‘ across Europe, č.: Agreement no: 2018-1-UK01-KA201-04827, podporeného Európskym programom Erasmus+

Školenie sa bude konať formou online, povinná je registrácia učastníka/účastníčky: REGISTRÁCIA

PROGRAM

  1. časť                      14.00 hod. –  15.30 hod.
  1. Úvod
  2. Predstavenie lektoriek, základné informácie o vzdelávaní a predstavenie účastníkov/účastníčok
  3. Prelomenie ľadov, naladenie sa na prácu

Úvodná aktivita: „Čo je nesprávne na tomto obrázku“

Rodové stereotypy                        

Aktivita 1:  „Mňa sa to netýka“

Rodové roly                                  

Aktivita 2: „Znaky mužov a žien, vyučovacie predmety a povolania“

– Prestávka 15 minút –

2. časť                      15.45 hod. –  17:30 hod.

Rodovo špecifické správanie  

Aktivita 3: „ Špecifické správanie“

Rodovo podmienené násilie (aj na školách)

Aktivita 4: „Škálovanie“,  „To všetko z lásky“

Rodová problematika v médiách               

Aktivita 5: „Analýza médií. Kritická analýza rodovej problematiky v správach a médiách

Zhrnutie, záver, spätná väzba

Organizátor konferencie: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (https://sccd-sk.org/projekty/rovnopravne-skoly-gecm/) v rámci európskeho projektu Gender Equality Charter Mark for Schools, podporeného programom EÚ Erasmus+

Program na stiahnutie sa nachádza tu:

Galéria