sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

15.06.2021

sccd Eustory 0

1285

Vzdelávací modul profesionálnej prípravy učiteľov/učiteliek 

Workshop „Rovnoprávne školy“ predstavuje vzdelávací modul profesionálnej prípravy učiteľov/učiteliek v oblasti rodovej rovnosti na školách a je voľným pokračovaním online konferencie s rovnakým názvom „Rovnoprávne školy“, ktorá sa konala 20. mája 2021. Tento krát je online workshop zameraný viac konkrétne, na získavanie zručností a odborných kompetencií budúcich pedagógov a pedagogičiek (vysokoškolskí študenti/tky), alebo aj aktívnych učiteľov a učiteľky, ktorí/é si chcú zvýšiť svoju odbornosť. Po aktívnom absolvovaní celého workshopu účastníci/čky získajú Certifikát o absolvovaní.

Program workshopu je nasledovný:

PROGRAM VZDELÁVANIA „ROVNOPRÁVNE ŠKOLY“

Vzdelávací modul profesionálnej prípravy učiteľov/učiteliek v oblasti rodovej rovnosti na školách

Forma:  on-line interaktívne vzdelávanie

Rozsah: 3,5 hod.

Dátum: 24. 6. 2021

Zameranie a anotácia

Modul má objasniť učiteľom a učiteľkám základy rodovej rovnosti na školách a v školských prostrediach so zameraním sa na:

 • pojmy týkajúce sa rodu,
 • aspekty rodových nerovností,
 • otázky rodovej rovnosti a diskusia o nich v súvislosti so vzdelávaním,
 • rodovú rovnosť v spoločenskom a kultúrnom kontexte a čo hovoria výskumy,
 • prácu s rodovými stereotypmi,
 • metodiku a nástroje pre rodovo citlivé vzdelávanie a  elimináciu rodovej nerovnosti na školách a pri práci s mládežou.

Výstup vzdelávacieho modulu

Certifikát o absolvovaní modulu profesionálnej prípravy učiteľov/učiteliek v programe vzdelávania „Rovnoprávne školy“ (GECM – Gender Equality Charter Mark) s európskym dosahom, implementovaný v rámci projektu Expanding the use of the ‚Gender Equality Charter Mark for Schools‘ across Europe, č.: Agreement no: 2018-1-UK01-KA201-04827, podporeného Európskym programom Erasmus+

NA KONFERENCIU SA TREBA REGISTROVAŤ – kliknite tu: REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU

PROGRAM

 1. časť                  14.00 hod. –  15.30 hod.
 • Úvod
 • Predstavenie lektoriek, základné informácie o vzdelávaní a predstavenie účastníkov/účastníčok.
 • Prelomenie ľadov, naladenie sa aj prostredníctvom kvízu „Kahoot“.
 • Mienky, názory, stanoviská účastníkov/účastníčok k výrokom významných osobností verejného života z hľadiska rodovej rovnosti, zdieľanie, diskusia.
 • Rodové koncepty (pojmy a definície), odborný vstup, diskusia.
 • Rodová rovnosť prierezom v oblastiach spoločenského života, zdieľanie  výsledkov a výskumov.

 – Prestávka 15 minút –

2. časť                  15.45 hod. –  17. 30 hod.

 • Filmové ukážky, diskusia.
 • Rodová rovnosť v škole, rodine, spoločnosti, interaktívna časť, zdieľanie osobných skúseností  účastníkov/účastníčok.
 • Nástroje eliminácie rodovej nerovnosti a metodika pre prácu v školách a prácu s mládežou, odborný vstup a interaktívna časť.
 • Záver – World Café, spätná väzba

Organizátor konferencie: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (https://sccd-sk.org/projekty/rovnopravne-skoly-gecm/) v rámci európskeho projektu Gender Equality Charter Mark for Schools, podporeného programom EÚ Erasmus+

Program na stiahnutie:

Galéria