sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

05.04.2022

sccd GECM 0

596

Voľne nadväzujúc na európsky projekt Rovnoprávne školy (GECM), kde sme boli aj my partnermi, vyšla pozoruhodná publikácia Rodová rovnosť a stereotypy na stredných školách. Prípadové štúdie z Anglicka, Maďarska a Talianska.

11. apríla 2022 o 18:00 bude krst tejto knihy online (v angličtine, ZOOM) a prítomné budú aj autorky/editorky, medzi nimi aj dve spolupracovníčky zo spomínaného projektu, Dorrotya Rédai a Areta Sobieraj.

Dorrotya Révai
Areta Sobieraj

NA KRST KNIHY SA TREBA REGISTROVAŤ TU:

Kniha skúma rodové stereotypy a rodové nerovnosti v stredoškolskom vzdelávaní v Anglicku, Maďarsku a Taliansku. Autorky zdôrazňujú dôležitosť riešenia postojov študentov/študentiek a učiteľov/učiteliek, ak sú potrebné dlhodobé zmeny v myslení, ako aj základných stereotypov, ktoré pretrvávajú v týchto vzdelávacích kontextoch.

Kniha, ktorá podporuje celoškolský prístup k zmene kultúry, skúma názory učiteľov/učiteliek a študentov/študentiek na rodové stereotypy, týkajúce sa výberu predmetov a povolania, ako aj spoluprácu s učiteľmi/učiteľkami, odborníkmi/odborníčkami a mimovládnymi organizáciami pri implementácii a hodnotení chárt rodovej rovnosti.

Publikácia vychádza z rozsiahleho výskumu, využíva prierezový a celonárodný prístup: hoci autori chápu výzvy a možnosti skúmania rámcov rodovej rovnosti v rôznych krajinách, v konečnom dôsledku sa tieto stretávajú v jednotnom univerzálnom ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktorým je rodová rovnosť.

Skvelá práca, gratulujeme!

Galéria