sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Popis

Sociálne podnikanie na Slovensku

Cieľom tohto kurzu je na príkladoch konkrétnych sociálnych iniciatív z reálnej praxe predstaviť aktuálne trendy v oblasti sociálneho a environmentálneho podnikania v SR, vymedziť špecifické problémy a osobitosti činnosti a financovania sociálnych podnikov v SR a oboznámiť s možnosťami inovácií a alternatív štandardnej podnikateľskej činnosti.

Učebné materiály si môžte stiahnuť vo formáte PDF v zložke Dokumenty alebo si ich prečítať online formou v zložke E-learning.

Odborný garantdoc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD., Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Učitelia: Ing. PhDr. Sylvia Bukovová, PhD., Ing. Jana Kissová, PhD.

Cieľ: popularizovať a diseminovať základné princípy sociálnej a solidárnej ekonomiky a prakticky vyškoliť expertov pre oblasť podnikania a ekonomických aktivít v entitách sociálnej a solidárnej ekonomiky so zameraním na podporu udržateľného rozvoja ekonomiky SR.

 Cieľová skupina: manažéri podnikateľských subjektov, NZO, NGO, sociálnych podnikov, študenti, komunálni a regionálni manažéri a kontrolóri, učitelia stredných škôl, odborná a laická verejnosť

 Tento tréning v rámci európskeho projektu „Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k udržateľnosti do roku 2018“, č. zmluvy SAMRS/2016/EK/2/4, prolongácie projektu „SSEDAS: Social and Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond“, ref. č.: DCI-NSAED/2014/352-248“

Keďže ide o pilotný tréning budeme veľmi radi, keď vy ako aprobanti tréningu nám umožníte zlepšiť a zdokonaliť obsah aj formu. Sme vďační za každú reakciu.