sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Popis

DVD obsahuje dvojjazyčne spracované krátke dokumenty – prepracované zostrihy výpovedí respondentov, životné príbehy pamätníkov, ktoré približujú krutosť prenasledovania totalitnými režimami, vychádzajú z databázy svedectiev zaznamenaných referátom Oral history Ústavu pamäti národa. V publikácii dostali priestor predovšetkým ľudia, ktorých príbehy nie sú všeobecne známe, ale napriek tomu si zasluhujú našu pozornosť.

Na projekte sa ako partneri podieľali Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Konfederácia politických väzňov a občianske združenie Post Bellum a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

Výpovede sa venujú nasledujúcim témam zo slovenských dejín:

Viedenská arbitráž
Holokaust
Gulagy
Kolektivizácia
Prenasledovanie cirkví
Úteky za hranice
Rok 1968 a normalizácia
Život za mrežami
November 1989

Galéria