sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Praktický workshop, ktorý sa bude konať v dňoch 19. a 20. augusta 2023 v Hrubom Šúre 237 (pri Senci) , v sídle našich partnerov o.z. ArTUR bude o tom, ako si vzduchotesne upraviť dom, ako sa dá vetrať, čo je to rekuperácia a ako ju nastaviť. Demonštračný ekologický minidom už stojí, budovacie práce sú ukončené a tak je možnosť finalizovať jeho účelové vnútorné zariadenie z technickej stránky. Na workshope sa bude priamo inštalovať vzduchotesná jednotka, uvidíte aj ako sa vzduchotesnosť testuje.

Súčasťou budú teoretické výklady, príjemná partia ľudí a odborníkov, práca spojená s obedom. Ak ste ešte naše workshopy nenavštívili a nezažili ich atmosféru, už nebudete mať veľa príležitostí tak urobiť. Prihláste sa na najlepšie na mail ozartur@gmail.com.

Tu je pozvánka:

#norwaygrants

12th workshop: airtightness and recuperation

Practical workshop to be held on 19 and 20 August 2023 in Hrubý Šur 237 (near Senec), at the headquarters of our partners o.z. ArTUR will be about how to make your house airtight, how to ventilate, what is heat recovery and how to set it up. The demonstration ecological mini-house is already standing, the building works are finished and so it is possible to finalize its purpose-built interior from the technical side. The workshop will directly install the airtight unit, you will also see how to test the airtightness.

It will include theoretical explanations, a nice bunch of people and experts, work combined with lunch. If you have not yet visited our workshops and experienced their atmosphere, you will not have many opportunities to do so. Sign up for the best at ozartur@gmail.com.

Galéria