sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Konsolidované informácie o adaptačných opatreniach na zvýšenie odolnosti sídiel a ich schopnosti prispôsobiť sa prejavom zmeny klímy, ktoré sme predstavovali postupne v tzv. Informačných listoch sa naplnili a ich celé znenie, celý postup si môžete vytlačiť tu:

V prípade doplňujúcich otázok sa obráťte na nás, alebo na našich partnerov, o.z. ArTUR, ktoré je odborným garantom projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy.

#norwaygrants

Consolidated information on adaptation measures to increase the resilience 
of settlements and their capacity to adapt to the impacts of climate change, which we presented
gradually in the so-called The information sheets have been filled out and you can print
their full text and the entire procedure in the link above, unfortunately, only in Slovak.
In case of additional questions, contact us or our partners, o.z. ArTUR, which is
the professional guarantor of the Living smart with climate change project.