sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

  • Prvého augusta 2023 sme začali implementovať spolu s partnermi v Moldavsku ambiciózny projekt Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor. Projekt bude až 5-ročný a donorom je SlovakAid. Veľmi sa tešíme na túto spoluprácu, základy ktorej už boli položené v projekte Agropotravinársky inkubátor. Tento projekt z rokov 2020 až 2022 môžeme považovať za veľmi úspešný, tak ako aj celú spoluprácu a veríme, že prenesieme skúsenosti do 6 regiónov Moldavska v oblasti ekologického poľnohospodárstva a výrobe potravín.
  • Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor
  • #GreenVectorMD
  • #SlovakAid

Galéria