sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD


Projekt Zelený vektor pre Moldavský agropotravinársky sektor sa celkom pekne rozbieha…

ZEMIAKOVÝ FESTIVAL

Začali sa realizovať prvé investičné aktivity, ako napríklad inštalácia izolácie v tzv. severnom „hube“, pre partnerov VegoMix v Singerei, nakúpili sa prenosné stany a stoličky, ktoré sa použijú už aj pri prvej významnej aktivite – ZEMIAKOVÉHO FESTIVALU v Riškove, dedine v strednom Moldavsku (centrálny „hub“), neďaleko od hlavného mesta Kišiňov, pod patronátom nášho partnera Katalyst Kitchens.

Tento festival má už viacročnú tradíciu a podporuje lokálnych farmárov, aby mohli predávať, vystavovať a propagovať svoje poľnohospodárske produkty. Festival je významný aj tým, že pestovatelia si navzájom vymieňajú svoje skúsenosti, nápady a niektorí z nich, zaangažovaní v našom strategickom projekte, aj informácie o projektových činnostiach a plánoch.

Festivalu, ktorý sa koná túto nedeľu, 15.10.2023 sa zúčastní aj rozvojová diplomatka, Veronika Trebulová zo Slovenského veľvyslanectva v Moldavsku / Slovak Embassy in Moldova.

Projekt je realizovaný vďaka spolufinancovaniu z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid

#GreenVectorMD
#ODAMatters

Galéria