sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Využitie prírodných materiálov – legálny rámec (TNI)

Nasledujúci štvrtok, 24.11.2022 sa dozvieme, prečo a ako by sme mali využívať „prírodné“ stavebné materiály, ako sa k ich používaniu stavia slovenská legislatíva a ako sa snažíme jestvujúce legislatívne problémy prekonať – prvým krokom je príprava TNI („predbežnej normy“) o stavaní z nepálenej hliny. Čo to znamená?

To nám predstaví renomovaný odborník, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., človek, ktorý sa veci veľmi dobre rozumie o odpovie vám ozaj odborne na všetky otázky.

Ak vás téma zaujíma, pripojte sa 24.11.2022 o 18:00 do 19:00 na nasledujúce online odkazy:

Link na FB event: https://fb.me/e/2M8ffsL6e

Link pre ucastnikov na zoom: https://us06web.zoom.us/j/84271528234

Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., architekt a vysokoškolský pedagóg.


Pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave (predtým na Ústave stavebníctva a architektúry SAV), je členom správnej rady združenia Budovy pre budúcnosť, spoluzakladal združenie ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj), desaťročie viedol Inštitút pre pasívne domy.

V projektovej praxi sa prevažne venuje návrhom menších, no energeticky veľmi úsporných budov. V pedagogickej a výskumnej činnosti sa v rámci Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry FAD STU sústreďuje na problematiku udržateľnej architektúry. Téme „zelenej“ architektúry sa ťažiskovo venuje aj v publikačnej činnosti, je autor kníh NEED -navrhovanie energeticky efektívnych budov, Efektívne bývanie (s Robertom Špačkom) a Rukoväť udržateľnej architektúry (spolueditor a spoluautor),

Je gestorom Školy udržateľnej architektúry, autor a spoluautor mnohých vedeckých, odborných aj populárnych článkov.

#norwaygrants

Use of natural materials – legal framework (TNI)

The following Thursday, 24.11.2022, we will learn why and how we should use „natural“ building materials, how Slovak legislation approaches their use and how we try to overcome existing legislative problems – the first step is the preparation of TNI („preliminary standard“) on building from unfired clay. What does this mean?

This will be presented to us by a renowned expert, doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD, a person who understands things very well and will answer all your questions professionally.

If you are interested in the topic, join on 24.11.2022 at 18:00 to 19:00 at the ZOOM and FB links above.

Galéria