sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Tentokrát bude webinár zameraný na možné finančné zabezpečenie vašej ekologickej stavby.

Webinár sa bude konať vo štvrtok, 29. 6.2023 opäť o 18:00.

Link na webinár: https://fb.me/e/3qAKfMyN5
Priamy zoom link na webinár: https://us06web.zoom.us/j/86855440540

Prednášať bude Ing. M. Omar Temori, PhD., ktorý pôsobí ako hlavný energetik v programe Obnov svoj dom v Slovenskej agentúre životného prostredia SR. Zaoberá sa implementáciou plán obnovy.

Prezentácie p. Temoriho:

Link na knihu v Eng.:

ENERGY EFFICIENCY GUIDEBOOK FOR BUILDINGS

#norwaygrants

This time the webinar will focus on the possible financial security of your green building.

The webinar will be held on Thursday, June 29, 2023 again at 19:00.

The lecturer will be Ing. M. Omar Temori, PhD., who works as a senior energy engineer in the Renew Your House programme at the Slovak Environmental Agency. He deals with the implementation of the renovation plan.

Above are the links to online meeting.

Galéria