sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

V poradí štvrtý workshop (8. až 11. júna) v projekte Žiť zodpovedne so zmenou klímy bol predovšetkým pre našich nórskych partnerov zo školy Fosen folkehøgskole.

Učili sme sa vzájomne – pre nich bol zážitok pracovať s hlinou a pre nás boli zaujímavé poznatky o práci s drevom.

Program tohto stretnutia je tu:

#norwaygrants

#skklima

The fourth workshop (8th to 11th of June) in the project Living Smart with Climate Change was
mainly for our Norwegian partners from the Fosen folkehøgskole.
We learned from each other - for them it was an experience to work with clay and for us it was
interesting to learn about working with wood.
The program of this meeting is above.

Galéria