sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

18.07.2016

sccd Nezaradené 0

718

Na návšteve Mongolska: aj my chceme prispieť k tomu, aby sa tam ťažilo udržateľne!

Mongolsko je krajina, o ktorej našinec veľa toho nevie. Podľa Svetovej banky má až 6 tisíc nálezísk približne 80-tich rôznych minerálov. A to je ešte stále veľká časť územia neprebádaná! Mongolsko je druhou najväčšou zásobárňou medi na svete a štvrtou najväčšou pokiaľ ide o uhlie. Má tiež veľké zásoby zlata, železnej rudy, zinku a uránu. A ako také je mimoriadne atraktívne pre veľké korporácie z celého sveta. Zástupcovia z rôznych krajín združení v iniciatíve „Stop Mad Mining“ navštívili začiatkom júla Mongolsko a stretli sa s predstaviteľmi tamojších mimovládnych organizácií.

„V Mongolsku ťažia veľké spoločnosti z celého sveta, no žiaľ robia to mimoriadne necitlivo. Príroda ich vôbec nezaujíma. Zanechávajú po sebe spúšť a zdevastovanú krajinu. Nie je to však jediný problém, ťažbou kontaminujú zeminu aj podzemné vody,“ vraví Danica Víznerová zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj, ktorá Mongolsko spolu so zahraničnými kolegami navštívila.

V Mongolsku  pôsobí niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré poukazujú na to, že činnosť ťažiacich korporácií je často nelegálna a ticho ju tolerujú skorumpovaní úradníci aj vláda v Ulanbátare. Stále však nemajú dostatok informácií o možnostiach, ako proti tomu zasiahnuť. „Nevedia celkom presne, čo všetko môžu proti takýmto praktikám podniknúť. My, zástupcovia tretieho sektora z európskych krajín i z Ázie, sme tam boli aj preto, aby sme im odovzdali know-how. Radili sme, ako môžu postupovať na súdoch a protestovať proti praktikám  nadnárodných spoločností a podobne,“ vysvetľuje Danica Viznerová.

O tom, že ťažiť sa dá aj ekologicky svedčí i fakt, že Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu podporila financiami na nákup techniky mongolských drobných baníkov, ktorí ťažia bez použitia ortute. Tento spôsob je ekologický a nekontaminuje zem ani vodu. 

Iniciatíva „Stop Mad Mining“ sa snaží aj inými spôsobmi obmedziť nekontrolovanú ťažbu nielen v Mongolsku, ale všade na svete. Žiada, aby európske krajiny zaviedli prísnejšiu legislatívu. Jej členovia chcú, aby firmy povinne skúmali svoje postupy obstarávania a zaviedli monitorovacie systémy v dodávateľských reťazcoch. Mnohé minerály sa totiž ťažia v rozvojových krajinách za cenu porušovania ľudských práv, či využívanie detskej práce.

Galéria