sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

Avizovaný workshop o vegetačných alebo tzv. zelených strechách prebehol v Hrubom Šúre za dobrého počasia a nálady (víkend 20. a 21. mája). Pripravili sme pre vás prehliadku prostredníctvom fotografií:))

Ďalší, tentoraz o tom, ako v praxi uplatniť biodiverzitu, je naplánovaný treťom víkendovom týždni v júni – budeme vás určite v predstihu informovať.

#norwaygrants

The announced workshop on vegetation or so-called „green roofs“ took place in Hrubý Šur in good weather and mood (weekend of 20 and 21 May). We have prepared for you a tour through photos:)))

The next one, this time on how to put biodiversity into practice, is scheduled for the third weekend in June – we’ll be sure to let you know in advance.

Galéria