sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

04.07.2023

sccd HistEdu WG 0

233

The Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education project, later refined as the HistEdu , was completed in August 2023. This pilot phase resulted in four case studies, from four countries: Denmark, Ireland, Israel, and Portugal.

An internal presentation of the results took place online in July 2023; these results, together with a recommendation for further follow-up, will be compiled in writing. This will conclude the pilot phase of the project.

To further disseminate the results of this pilot project, the complexion of the report of the pilot is planned for the end of the year 2023. The report will also be published on our website and the document will be freely available for download.

SLOVENSKÝ PREKLAD

Projekt Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education, neskôr upresnený pod názvom HistEdu sa ukončil v auguste 2023. Výsledkom tejto pilotnej fázy boli 4 prípadové štúdie, zo štyroch krajín: Dánska, Írska, Izraelu a Portugalska.

V júli 2023 sa konala interná prezentácia výsledkov online, tieto výsledky spolu s odporúčaním ďalšieho pokračovania sa písomne spracujú . Tým bude pilotná fáza projektu ukončená.

S cieľom ďalej šíriť výsledky projektu je na koniec roka 2023 naplánované vydanie komplexnej správy . Správa bude zverejnená aj na našej webstránke a voľne prístupná na stiahnutie.

#ContestedHistory

#spornahistoria