sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2023 SCCD

04.07.2023

sccd HistEdu WG 0

74

The Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education project, later refined as the HistEdu Working Group, was completed in June 2023. This pilot phase resulted in four case studies, from four countries: Israel, Ireland, Denmark and Portugal.

An internal presentation of the results will take place online on 12 July 2023; these results, together with a recommendation for further follow-up, will be compiled in writing and made public. This will conclude the project.

To further disseminate the results of this pilot project, an online conference is planned for the end of August/beginning of September, inviting the interested public.

SLOVENSKÝ PREKLAD

Projekt Strengthening International Cooperation in the Field of Civic Education, neskôr upresnený pod názvom HistEdu Working Group sa ukončil v júni 2023. Výsledkom tejto pilotnej fázy boli 4 prípadové štúdie, zo štyroch krajín: Izraela, Írska, Dánska a Portugalska.

12. júla 2023 sa bude konať interná prezentácia výsledkov online, tieto výsledky spolu s odporúčaním ďalšieho pokračovania sa písomne spracujú a zverejnia. Tým bude projekt ukončený.

Na ďalšiu disemináciu výsledkov tohto pilotného projektu sa planuje koncom augusta/začiatkom septembra online konferencia s pozvaním zainteresovanej verejnosti.