sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

06.05.2019

sccd Nezaradené 0

710

Divadlo o udržateľnom bývaní

Mladí ľudia vysvetľujú mladým ľuďom náročné témy zrozumiteľnou formou. Aj tak sa dá stručne charakterizovať predstavenie o problematike udržateľného bývania. Divadelníci vymysleli a naštudovali hru s názvom Dobré miesto pre život.

Obsiahlu a závažnú tému globálneho bývania približuje hra mladým ľuďom prostredníctvom humoru, hyperboly a paródie dôverne známych situácií a problémov. Týmto spôsobom sú podávané a ľahšie zapamätateľné aj fakty, spolu s konkrétnou predstavou o ich realizácii v praktickom živote. Súčasná doba nezápasí s nedostatkom faktov, naopak, je nimi skôr presýtená, a preto dôležitejšie ako sa k nim dostať, je zaujať k nim nejaký postoj a vedieť si utvoriť vlastný názor. Je dôležité zaujímať sa o prostredie okolo nás – užšieho (domov) aj širšieho charakteru (sídlisko, ulica, mesto). Rýchla urbanizácie a zmena klímy sú vzájomne prepojené a týkajú sa nás všetkých. Cieľom hry je rozšíriť u mladých ľudí povedomie a priblížiť terminológiu v rámci témy udržateľné bývanie prostredníctvom dôverne známych životných situácií. Viesť ich k aktívnemu občianstvu – motivovať a zaktivizovať ich konanie spoločným hľadaním riešenia a reakcií na simulované situácie a ich uplatnenie v reálnom živote. Zmena životného štýlu a spoločnosti nie je možná zo dňa na deň a v plnom rozsahu, ale aj malý krok v konečnom dôsledku vedie k cieľu.  

Premiéra bola v piatok 3.5.2019 na Strednej priemyselnej škole stavebnej Hurbanove. Následne boli ešte dve predstavenia – jedno tiež v Hurbanove a ďalšie v Dunajskej Strede. Podľa reakcií študentov v publiku sa zdá, že mladí divadelníci sa presne trafili. Teraz hru do konca tohto roka predstavia aj na ďalších minimálne desiatich školách v rôznych regiónoch Slovenska.

Galéria