sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

07.11.2022

sccd Visegrad 0

300

Ďalší zo série webinárov pre záujemcov o ekologickú agopotravinársku výrobu, ktoré realizujeme s partnermi v Česku, Poľsku, Moldavsku a Maďarsku.

V stredu, 9.11.2022 od 18:00 do 19:00 bude svoj postoj prezentovať Marie Křiváková, riaditeľka ekologického vzdelávacieho Centra Veronica Hostětín a členka riadiaceho výboru Tradice Bílých Karpat, z.s.

Pripojiť sa môžete tu cez ZOOM, alebo webinár sledovať na našom Facebooku.

Registrované združenie Tradícia Bielych Karpát bolo založené v roku 1998. Podporuje ochranu prírody a krajiny a jej kultúrnych a prírodných hodnôt v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, podporuje zachovanie tradičných výrobných postupov a remesiel, ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Aké výhody prináša svojim členom a regiónu? Je možné podporiť miestny rozvoj a pritom zachovať prírodné a kultúrne hodnoty? Je  agroekológia a krátke spotrebiteľské reťazce budúcnosť pre Európu, alebo len lokálne úsilie niekoľkých nadšencov?

Hosť: Ing. Marie Křiváková

Ing. Marie Křiváková pracuje od roku 2012 ako riaditeľka ekologického vzdelávacieho Centra Veronica Hostětín a je členkou riadiaceho výboru Tradice Bílých Karpat, z.s. Ich témou je podpora miestnej ekonomiky, environmentálne sociálne podnikanie a prepojovanie ochrany prírody so sociálnou oblasťou. V roku 2020 založila environmentálny sociálny podnik Zpracovna ovoce a kavárna Veronica.

#VisegradFund

Webinar: Environmental social entrepreneurship and support for organic farming and local economy in the White Carpathians Protected Landscape Area

9 November 2022, 18:00-19:00

Speaker: Marie Křiváková, Director of the Veronica Hostětín Ecological Education Centre and member of the steering committee of the association Tradition of the White Carpathians, z.s.

The registered association Tradition of the White Carpathians was founded in 1998. It promotes the protection of nature and landscape and its cultural and natural values in the White Carpathians Protected Landscape Area, supports the preservation of traditional production methods and crafts, organic farming and sustainable development of the region. What benefits does it bring to its members and the region? Is it possible to support local development while preserving natural and cultural values? Is agroecology and short consumption chains the future for Europe or just a local effort of a few enthusiasts?

You can join here via ZOOM, or follow the webinar on our Facebook.

Galéria