sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

09.07.2015

sccd Nezaradené 0

705

V máji tohto roka Európska únia (EÚ) zakázala predaj kožených a obuvníckych výrobkov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s kožou spotrebiteľov a obsah šesťmocného chrómu (CrVI) z hľadiska zdravia človeka prekračuje kritickú hodnotu. Je to dôležitý krok k ochrane európskych spotrebiteľov pred zdraviu škodlivými koženými výrobkami.

Pracovníci v garbiarňach a obuvníckych továrňach s lacnou pracovnou silou, ako sú India alebo Bangladéš, sú vystavení oveľa väčšiemu riziku. Pracujú s chemickými látkami bez dodržiavania bezpečnosti práce a zároveň sú v neustálom kontakte s kontaminovanou kožou. Platné bezpečnostné predpisy nechránia ľudí pracujúcich v garbiarniach a obuvníckych továrňach.

„Nové nariadenie Európskej únie je prvým krokom, ale až čas ukáže, či je efektívne a má pozitívny vplyv na pracovníkov v garbiarniach a obuvníckych továrňach,“ hovorí Danica Viznerová, projektová manažérka projektu Change your Shoes na Slovensku.

Chróm a jeho soli sa používajú v 80 – 85 percentách celosvetovej produkcie kože. Hoci trojmocný chróm (CrIII) nie je tak nebezpečný  ako chróm šesťmocný (CrVI), ktorý sa používa v procese spracovávania kože, za učitých podmienok sa môže tiež transformovať na CrVI , ktorý je pre ľudí vysoko toxický. Práve vysoký obsah šesťmocného chrómu v kožených a obuvníckych výrobkoch je často príčinou kožných ochorení, problémov s dýchacími cestami, ale môže byť aj príčinou onkologického ochorenia.

Galéria