sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

22.11.2019

sccd Nezaradené 0

1031

Kapitola 4: EKO-staviteľstvo

Je paradoxom, že naši predkovia stavali ekologickejšie ako naša generácia. Aj to je dôkazom, že pokrok nejde úplne vždy tým najlepším smerom. Každopádne, dnes sa opäť, aj vo vyspelých krajinách, vraciame k prírodným materiálom, ktoré pomáhajú vytvárať zdravšie prostredie pre život.

Dnes akoby znovu nachádzame prírodné materiály a objavujeme mnoho ich výhod, ktoré môžeme využiť novým spôsobom, vhodným pre náš život. Zem poskytuje rôzne stavebné a izolačné materiály ako drevo, hlina, kameň, vápno, trstina, slama, konope, ovčia vlna, korok atď. Všetky majú svoje špecifické vlastnosti. Napríklad zrnká piesku a štrku v hline sú zlepené do tuhej hmoty len ílovými nanočiastočkami aktivovanými vodou, a to miešaním alebo lisovaním a sušením. Nepoužívajú sa žiadne chemické procesy, preto sa výrobky z čistej hliny môžu hocikedy opäť použiť, a to iba pridaním vody.    

Drevo

Napríklad drevo je skvelý materiál, je dokázané, že vytvára zdravé interiéry. Aj na Slovensku už máme pár firiem, ktoré stavajú domy z dreva, no sú zatiaľ ojedinelými lastovičkami. U nás totiž stále existuje predsudok, že drevo je menej bezpečné, ale nie je to pravda. Aj keď by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že drevené domy môžu rýchlejšie zhorieť, je to inak. Drevo totiž horí bezpečnejšie ako oceľ, ktorá pri 300 stupňoch zmäkne, zdeformuje sa a spadne, zatiaľ čo drevo samo zhasne v istom momente. V zahraničí stavajú z dreva dokonca aj mrakodrapy. U nás sa toho developeri ešte stále boja. Navyše, ani legislatíva im nebola veľmi naklonená, avšak od 1. júla 2018 už u nás platí zákon, podľa ktorého sa môžu aj bytové domy stavať z dreva. Verme, že to trochu zmení situáciu.

Hlina, slama, vlna

Výhody majú aj ďalšie prírodné materiály. Ovčia vlna si zachováva svoju izolačnú kvalitu, aj keď je mokrá. Slama a konope sú veľmi dobrým izolačným materiálom, ktorý každoročne rastie na poli ako vedľajší produkt. Majú vlákna, ktoré dokážu v stenách transportovať vlhkosť. Korok s obsahom lignínu je odolný voči plesniam. Stavbári však majú málo znalostí a skúseností a nemáme ani normy pre výstavbu z hliny alebo slamy, na rozdiel od Francúzska, Nemecka alebo Veľkej Británie. Je to škoda, pretože vlastnosti prírodných materiálov boli testované po stáročia, na rozdiel od chemicky vyrobených materiálov. Pri správnom používaní a rešpektovaní klímy môžu byť prírodné materiály veľmi trvanlivé a z tradícií sa dá naučiť veľa. Napríklad na globálnom juhu sú prírodné materiály, najmä hlina, vhodnejšie ako betón a kov, ktoré boli dovezené ako nevhodný pokus o pokrok.  

EKO-stavby

Eko-stavba je jedným z riešení udržateľnej výstavby. Je to taká stavba, ktorá využíva prírodné materiály, prírodné zdroje energie a celá koncepcia je v súlade s prírodou. Eko-stavby sa stávajú súčasťou zdravého životného štýlu mladšej generácie, ktorá si viac uvedomuje svoje zdravie a zodpovednosť voči životnému prostrediu. Stavebná biológia definuje 25 zásad, ako vytvoriť zdravé prostredie. Táto vedecká disciplína začala pracovnou skupinou „Zdravá budova + Život“ v roku 1969, z ktorej vznikol bývalý Ústav stavebnej biológie v roku 1976.

Obnova starých domov

Ekologickejším variantom je aj rekonštrukcia starších domov namiesto výstavby celkom nových. Dnes už síce potrebujeme viac pohodlia, preto staré domy musia byť pri obnove dodatočne zateplené a zmenené podľa potrieb obyvateľov a energetických noriem, ale dá sa to aj s citom pre ich hodnoty a rešpektovaním princípov stavebnej fyziky. Existuje už niekoľko dobrých príkladov obnovy starých domov a sú to aj miesta, ktoré možno navštíviť, pretože fungujú ako ekologické centrá: Sosna v Košiciach, Zaježová pri Zvolene, či ArTUR pri Bratislave.