sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

ZÁPADNÝ HUB – APIPRODEX SRL

Postupne budeme predstavovať našich partnerov v strategickom projekte Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor, aby sa konkrétne vedelo, s kým budeme spolupracovať ďalších pár rokov pri podpore environmentálne udržateľného poľnohospodárstva a výrobe potravín. Projekt slúži na to, aby sme podporili rozvoj regiónov, preto sú partneri z viacerých oblastí. Ako prvú predstavujeme západnú oblasť, hub, priamo slovami predstaviteľky firmy Apiprodex, Lizy:

„Apiprodex SRL je spoločnosť so sídlom v regióne Ungheni, chováme približne 80 včelích rodín a vyrábame medové produkty s názvom Dulce Plai a výživné tyčinky Batonash. V súčasnosti transformujeme naše výrobné miesto tak, aby sa stalo zdieľanou kuchyňou pre malých výrobcov potravín v našom regióne, pričom sa zameriavame na výrobky s pridanou hodnotou z ovocia, zeleniny, orechov a semien. Sme tiež začiatočníci vo vývoze našich výrobkov do Rumunska a tiež v online predaji miestnych výrobkov na internetovom obchode www.3debine.md.“

WESTERN HUB – APIPRODEX SRL

We will gradually introduce our partners in the strategic project Green Vector for the Moldovan agri-food sector, so that we know concretely with whom we will be working for the next few years to promote environmentally sustainable agriculture and food production. The project is designed to support regional development, so we have partners from several areas. First we present the western region, the hub, directly in the words of the representative of Apiprodex, Liza:

„Apiprodex SRL is a company based in the Ungheni region, we keep about 80 bee families and produce honey products named Dulce Plai and nutritious bars called Batonash. At the moment we transform our production site to become a shared kitchen for small food producers in our region, with the focus on added value products from fruits, vegetables, nuts and seeds. We are also beginners in exporting our products to Romania and also selling online local products on the online shop www.3debine.md.“

#GreenVectorMD

#ODA Matters

Projekt Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor implementovaný od augusta 2023 do septembra 2028 je realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky SlovakAid

The project Green Vector for Moldova’s Agri-Food Sector implemented from August 2023 – September 2028 is carried out from the funds of the official development aid of the Slovak Republic SlovakAid

Galéria