sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

13.12.2017

sccd Nezaradené 0

699

Garbiarne

Takmer polovica všetkej vyrobenej kože sa vyrába v Ázii a prevažná väčšina je vyrobená
v chudobných krajinách. Najväčšími  top 5 výrobcami kože sú Čína (18%), Taliansko (10%), Kórejská republika (7%), India (7%), Rusko a Brazília (obe po 6%). Jedným z najrizikovejších procesov výroby kože je jej samotná výroba – proces, ktorý zmení zvieracie kože na kožu, ktorá môže byť použitá napríklad v topánkach. Jednou z najviac problematických chemikálií používaných v spracovávaní kože je chróm. Chróm III sa často používa na spracovávanie kože, tento proces býva často málo alebo vôbec kontrolovaný, navyše dochádza pri jeho oxidácii k zmene na chrómu VI (šesťmocný chróm), ktorý je vysoko toxický pre ľudí a životné prostredie. Asi 80 – 90% z kože je spracovanej na používanie pomocou chrómu, pretože koža spracovaná za pomoci chrómu je zvyčajne podstatne lacnejšia ako prírodne spracovaná koža. V garbiarstve je mnoho pracovníkov, ktorí manipulujú bez ochrany alebo iných adekvátnych bezpečnostných opatrení s chemikáliami a kožami, ktoré sú nimi napustené. V dôsledku toho často trpia na rôzne choroby a úrazy. Všetky zlúčeniny šesťmocného chrómu sú považované za karcinogénne pre pracovníkov. Riziko rozvoja rakoviny sa zvyšuje s množstvom inhalovaného šesťmocného chrómu a dĺžky času kedy je mu pracovník vystavený. Priamy očný kontakt s kyselinou chrómovou, alebo chrómovým prachom môže taktiež spôsobiť trvalé poškodenie zraku. Šesťmocný chróm môže tiež dráždiť nos, krk a pľúca. Niektorí zamestnanci sa stanú alergickí na šesťmocný chróm, takže vdychovanie zlúčenín chrómu môže vyvolať astmatické príznaky, ako sú sipot a dychavičnosť. Dlhotrvajúci kontakt s pokožkou môže mať za následok dermatitídy a kožné vredy. Niektorí pracovníci sú natoľko senzitívni na chróm, že už len pri kontakte s malým množstvom im môže spôsobiť vážne kožné vyrážky. Detská práca sa objavuje taktiež aj v garbiarňach, kde sú deti zapájané do tejto nebezpečnej práce. Väčšina detí pracuje pre garbiarne, ktoré nemajú dobré výrobné stroje a ochranné zariadenia. Množstvo vyšetrovaní ukázalo, že väčšina detskej práce sa odohráva v neoficiálnych a menej viditeľných garbiarňac, kde sú kontroly veľmi neobvyklé. Proces spracovávania kože môže znečisťovať nielen ovzdušie, pôdu ale aj vodu počas procesu úpravy, najmä
pri vypúšťaní znečistených odpadových vôd a zvyškov s toxickými chemikáliami do životného prostredia. Aj toto môže ľuďom žijúcim v okolitých oblastiach garbiarne sťažovať ich zdravotný stav.

Továrne na obuv

Zdravotné problémy sú v obuvníckej výrobe často spôsobené používaním toxického lepidla a rezných poranení, spolu s dýchaním toxického vzduchu z garbiarní. Zároveň môže mať veľa pracovníkov problémy aj s poškodeným zrakom či chrbticou, slabé sociálne zabezpečenie im taktiež neumožňuje pravidelné lekárske prehliadky.