sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

09.05.2017

sccd Nezaradené 0

717

Mimovládne organizácie a aktivisti vo viacerých európskych krajinách, Slovensko nevynímajúc, spúšťajú na Deň Európy kampaň na podporu zamestnancov v obuvníckom priemysle. Väčšina z nich totiž pracuje v katastrofálnych, až život ohrozujúcich podmienkach. Kampaňou Step Up (Urobme krok vpred) aktivisti žiadajú korporácie, aby sprístupnili zoznam dodávateľov a aby podnikli kroky na ochranu pracovníkov pred chemickými látkam. Chcú, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo spravodlivo v súlade s usmerneniami OSN. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Petíciu na podporu kampane môžete podpísať aj vy: PETÍCIA.