sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2024 SCCD

29.01.2021

sccd GECM 0

850

Štandart Európskej spravodlivej odmeny – Europe Floor Wage

Správa je výsledkom niekoľkoročnej práce regionálnej siete Clean Clothes Campaign (Kampaň za čisté šaty) a venuje sa téme, ktorá je často obchádzaná – tzv. spravodlivej odmene pracovníkom a pracovníčkam v odevnom priemysle, kde sú, ako dobre vieme, často tie najnižšie mzdy. Správa podrobne analyzuje situáciu v krajinách Európy, ktorých sa to najmä týka a navrhuje riešenia. Veľmi inšipratívny a objavný materiál, ktorý sa môže stať východiskovým zdrojom pre argumenty odborov, aktivistov, ale aj zamestnávateľov a pracovníkov a pracovníčky.

Materiál v PDF si môžete stiahnuť a použiť na nekomerčné účely s uvedeným správnej citácie.

Galéria