sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj
SCCD O nás Novinky Projekty E-learning Archív Knižnica Kontakt

© 2022 SCCD

Zoradiť podľa:

Články

Naplnený! Workshop Minidom – hlinená podlaha a omietka

14. a 15. mája sa konal tretí workshop  s Romanom Miškovom a Stanom Prorokom, týkajúci sa práce s hlinou priamo v Hrubom Šúre u našich projektových partnerov o.z. ArTUR. Workshop…

ZDRAVÉ DOMY 2022

18. medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v Brne dňa 13.05.2022 pod hlavičkou fakulty architektúry VUT Brno, mala aj rečníkov z okruhu našich spolupracovníkov v projekte Žiť zodpovedne so zmenou klímy….

Štúdijná cesta Moldavcov na Slovensko

05.05.2022

sccd Moldavsko 0

246

Študijná cesta na zdieľanie a výmenu skúseností o modeloch podpory pre malé miestne ekologické poľnohospodárstvo a agropotravinársku výrobu, šetrnú k životnému prostrediu, sa bude konať v dňoch 9. až 13….

VÝZVA A PRINCÍPY OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA V STAVEBNOM SEKTORE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Informačný webinár s názvom VÝZVA A PRINCÍPY OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA V STAVEBNOM SEKTORE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY organizuje dňa 5. mája 2022 Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej…

Ďalšie školenia moldavských agropotravinárskych podnikateľov a podnikateliek

26.04.2022

sccd Moldavsko 0

130

V dňoch 24. a 25. 4. 2022 prebehli ďalšie plánované školenia moldavských malých a stredných podnikateľov a podnikateliek v agro-potravinárskom biznise. Tentokrát boli zamerané na tému kozervovania potravín ekologickým spôsobom,…

Školenie o európskych agropotravinárskych normách

22.04.2022

sccd Visegrad 0

144

Druhé školenie v projekte V4 Moldova ECO-AGRP-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva sa zameriava na európske normy. Školenie o európskych agropotravinárskych normách týkajúcich sa zdravia, životného prostredia a spravodlivého obchodu s…

Ako zdravo a ekologicky konzervovať potraviny?

22.04.2022

sccd Visegrad 0

142

V rámci projektu V4 Moldova ECO-AGRO-FOOD – nová perspektíva poľnohospodárstva, sa v pondelok, 25.apríla 2022 realizuje prvý workshop v Moldavsku s poľskou expertkou, Urszulou Soltysiak z Poľskej komory ekologických potravín….

TRENDY A STRATÉGIE V OBLASTI KLÍMY

V poradí šiesty webinár o tom, aké sú dôsledky zmeny klímy a ako proti nim prakticky konať, preventívne aj mitigačne, sa sa koná vo štvrtok, 21. apríla 2022, tradične od…

Rodová rovnosť a stereotypy na stredných školách

05.04.2022

sccd GECM 0

175

Voľne nadväzujúc na európsky projekt Rovnoprávne školy (GECM), kde sme boli aj my partnermi, vyšla pozoruhodná publikácia Rodová rovnosť a stereotypy na stredných školách. Prípadové štúdie z Anglicka, Maďarska a…

Druhý workshop je o slame

Nasledujúci víkend, 9. a 10. apríla 2022 sa bude opäť konať workshop, týkajúci sa série takýchto praktických cvičení ekologického staviteľstva s názvom Konštrukcia s nízkou uhlíkovou stopu. Tentoraz sa bude…